Ομιλία : “Ασύρματα ad-hoc δίκτυα: επαναφορά και βελτίωση συνδεσιμότητας”


Πίσω


ad-hoc

 


Μετά από πρόσκληση του IEEE ΑΤΕΙΤΗ Student Branch και στα πλαίσια του μαθήματος “Δίκτυα Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών” του Τμήματος μας, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 (αίθουσα 101) ο κ. Χρήστος Κατσικιώτης θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα “Ασύρματα ad-hoc δίκτυα: επαναφορά και βελτίωση συνδεσιμότητας”.

Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση και το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία για ερωτήσεις. Θα είναι χαρά μας να παραβρεθείτε.


Abstract:

Η πρακτική άσκηση που πραγματοποίησα στο ερευνητικό κέντρο INRIA επικεντρώθηκε στην επιδιόρθωση διαμελισμένων ασύρματων ad-hoc δικτύων ΙΕΕΕ 802.11 καθώς και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους. Η λύση που προτάθηκε και εφαρμόστηκε περιλαμβάνει την χρήση κινητών robot συνδεδεμένα ασύρματα στο δίκτυο, η κίνηση των οποίοων πραγματοποιείται στο χώρο ανάλογα της ποιότητας των ζεύξεων μεταξύ των κόμβων. Η λύση που εφαρμόστηκε είχε ως προϋπόθεση την επίγνωση όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων σχετικά με το δίκτυο και τους ασύρματους κόμβους.

Όλα τα παραπάνω έχουν δημοσιευτεί και παρουσιαστεί στην ερευνητική εργασία Christos Katsikiotis, Dimitrios Zorbas and Periklis Chatzimisios, “Connectivity restoration and amelioration in wireless ad-hoc networks: A practical solution”, in Proceedings of the 1st International Workshop on Autonomous Monitoring and Networking (WAMN 2014), co-allocated with the 6th International Conference on Ad Hoc Networks (ADHOCNETS), Rhodes, Greece, 2014.


Short bio:

Chris Katsikiotis is currently a B.Sc. student on the Department of Informatics at Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. He is now finalizing his B.Sc. Thesis on Creating a web interface of xquery. Recently, he finished his internship in INRIA (in Lille, France), one of the most famous Research Center of Europe, working on IEEE 802.11 ad-hoc networks. His scientific interests lie on programming and networking.