Ομιλία : “Stochastic Tools used to Improve and/or to evaluate MAC layer in wireless networks”


Πίσω


 

Μετά από πρόσκληση του IEEE Student Branch ΑΤΕΙΤΗΕ και στα πλαίσια του μαθήματος “Δίκτυα Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών” του Τμήματος μας, αύριο Τρίτη 12 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00-16:00 (αίθουσα 109) ο κ. Jalel Ben-Othman (Καθηγητής στο University of Paris 13, France) θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα “Stochastic Tools used to Improve and/or to evaluate MAC layer in wireless networks”.


Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση και το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία για ερωτήσεις. Θα είναι χαρά μας να παραβρεθείτε.


Abstract:


Wireless and mobile networks have many advantages as easy deployment, user mobility and provides network access to users regardless to their locations. The most critical problems that arise in these networks are on the resource allocations as the bandwidth is limited, the propagation (multi-path, fading, distortion) and security since communications are transmitted over radio waves. In this talk, we will present recent works on the use of stochastic tools to model/Improve Quality of Service in Wireless networks.


Short bio:


Dr. Jalel Ben-Othman received his B.Sc. and M.Sc. degrees both in Computer Science from the University of Pierre et Marie Curie, (Paris 6) France in 1992, and 1994 respectively. He received his PhD degree from the University of Versailles, France, in 1998. He was an Assistant Professor at the University of Orsay (Paris 11) and University of Pierre et Marie Curie (Paris 6), in 1998 and 1999 respectively. He was an Associate Professor at the University of Versailles from 2000 to 2011. He is currently full Professor at the University of Paris 13 since 2011.